Introductie Toolkit voorlichting

Tips en trucs om succesvol te communiceren over uw project

Deze toolkit is bedoeld voor mensen die werken aan projecten uit subsidieprogramma's van NCDO.†

NCDO wenst u veel succes met uw activiteiten!

Waarom een toolkit voorlichting?

Door voorlichting over uw project te geven, kunt u mensen enthousiast maken. Dit kan leiden tot steun aan uw project in de vorm van donaties, maar ook in de vorm van vrijwilligers. Voor fondsenverwerving is goede voorlichting cruciaal.

Om de steun van donateurs en toekomstige donateurs te behouden is het verstandig om tijdens de uitvoering van het project en ook na afloop voorlichting te geven. Door mensen te laten zien wat er met hun geld gebeurd is, welke resultaten geboekt zijn en wat de toekomstplannen zijn, kunt u ervoor zorgen dat mensen zich meer en langer verbonden voelen met het project. U creŽert draagvlak voor uw eigen project.

Door achtergrondinformatie over het ontwikkelingsland te geven waar u voor werkt of over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen in de vorm van de millenniumdoelen, kunt u draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking versterken en misschien mensen enthousiasmeren om zelf een project op te zetten. NCDO vindt het belangrijk dat mensen in Nederland betrokken worden bij internationale samenwerking en de complexiteit van armoedeproblematiek begrijpen.

Werk mee!

Dit is de eerste editie van de Toolkit Communicatie. We nodigen u van harte uit om voorbeelden te leveren. Mail uw suggesties en input naar toolkitvoorlichting@ncdo.nl

Fotograaf: Rosa Verhoeve

In het kort

Deze toolkit biedt u een praktisch stappenplan en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met voorlichting over ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Zo beschikt u over een gereedschapskist met tips en trucs om met†communicatie uw project te versterken.

Wegwijzer

Stappenplan

Door het stappenplan†te doorlopen pakt u communicatie gericht en doelmatig aan. In dit onderdeel krijgt u per stap inzicht in de activiteiten die nodig zijn en tips om effect te boeken.

Voorlichtingsmiddelen

Nadat u het stappenplan hebt doorlopen, kunt u de communicatiemiddelen†nader invullen. In deze sectie treft u een overzicht van mogelijke middelen met aanbevelingen en tips. De geboden concrete voorbeelden kunnen u daarbij inspireren.

Praktijkvoorbeelden

Deze toolkit bevat een aantal praktijkvoorbeelden. U treft hier achtergrondinformatie over de voorlichtingsactiviteiten van een aantal projecten, verduidelijkt met concrete voorbeelden van persberichten, websites, brochures, etc.. Leer van anderen en bekijk de praktijkvoorbeelden.

Tips

U treft door de hele toolkit tips aan. In het onderdeel tips worden deze gebundeld per onderwerp. Hebt u een tip? Laat het ons weten! Stuur dan een mailtje naar †toolkitvoorlichting@ncdo.nl

Links

In deze sectie treft u links aan naar media en sites die u kunt benutten voor het verkrijgen van publiciteit.

Alvast twee belangrijke tips

  • Persoonlijk contact, enthousiasme en 'hart voor de zaak', gecombineerd met een tactische inzet van publiciteit, zijn belangrijke troeven voor succes.
  • Vermijd de valkuil om te vroeg met de invulling van communicatiemiddelen te beginnen. Weet eerst wat u wilt bereiken en begrijp uw doelgroep.