Selecteer de communicatiemiddelen

Introductie

Communicatiemiddelen vormen de brug tussen het project en de doelgroep. De keuze van de middelen en de invulling ervan is in belangrijke mate bepalend voor succes. De doelgroep vormt immers een beeld van uw project en organisatie op grond van de vorm en inhoud van het communicatiemiddel.

Creatief proces

Om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat u de doelgroep goed begrijpt. Het kiezen van een goede mix van middelen is echter ook een creatief proces. We adviseren om enkele brainstormsessies te houden voor de knoop wordt doorgehakt. Nodig bijvoorbeeld een externe expert uit om deze sessie te leiden als ondersteuning van uw project en organisatie!

Houdt bij de keuze van communicatiemiddelen rekening met de relatie met:

  • doelstelling
  • doelgroep
  • boodschap
  • budget

Doelstelling

Is een communicatiemiddel geschikt voor het doel dat u wilt bereiken? Wilt u bijvoorbeeld mensen werven om zich actief in te zetten voor uw project of organisatie, dan is persoonlijk contact tijdens een bijeenkomst effectiever dan een oproep in een huis-aan-huis blad.

Doelgroep

Past het communicatiemiddel bij de doelgroep? Coolpolitics bereikt bijvoorbeeld jongeren via het communicatiemiddel popfestivals en poppodia: een effectieve keuze, zo blijkt.

Boodschap

'The medium is the message' luidt een bekende slogan van communicatiegoeroe Mcluhan. De boodschap dat armoedebestrijding een verantwoordelijkheid is van iedere Nederlander zal geloofwaardiger overkomen tijdens het NOS-journaal dan in een oppervlakkig roddelblad.

Budget

Houd niet alleen rekening met productiekosten en de tijdsinvestering om de middelen te maken, maar ook met distributiekosten en de tijd die nodig is om er voor te zorgen dat het middel de mensen bereikt en aandacht krijgt.

Het is vaak effectiever om aandacht te concentreren op de belangrijkste doelgroep in plaats van vele doelgroepen oppervlakkig te bereiken.

Met free publicity kan tegen geringe kosten een hoog bereik worden gerealiseerd. Bekijk aanknopingspunten met de agenda van lokale en regionale media. Persoonlijke contacten met redacties zijn van onmisbare waarde bij het verkrijgen van publiciteit. Uw onderwerp gaat dan leven.

Mocht u nog geen samenwerking hebben gezocht met partnerorganisaties die zich richten op dezelfde doelgroep, bekijk dan de mogelijkheden hiervoor. Het benutten van communicatiemiddelen van anderen kan veel kosten besparen. Vaak komt de boodschap ook nog beter over indien een partnerorganisatie het vertrouwen al heeft van de doelgroep.

Tips

  • Vermijd de valkuil om communicatiemiddelen te selecteren en in te vullen vóórdat u de vorige stappen heeft doorlopen. Indien het doel niet duidelijk is, u de doelgroep niet goed kent of een 'verkeerde' strategie volgt, kunnen uw inspanningen onvoldoende of zelfs averechts effect hebben.
  • Een mix van middelen is meestal effectief: bijvoorbeeld een persbericht gecombineerd met een bijeenkomst en presentatie.