Wereldomroep Vrouwenmoord

Vrouwenmoorden in Latijns Amerika

Hieronder treft u een beschrijving aan van een communicatieproject rond het onderwerp Vrouwenmoorden in Latijns Amerika.  Het leerzame van dit project is dat het door de Wereldomroep in samenwerking met diverse belangenorganisaties is uitgevoerd. Het project heeft als belangrijkste communicatieproducten een symposium en een geïntegreerde publiciteitscampagne.

Inleiding

In de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn in de laatste tien jaar meer dan 400 vrouwen vermoord. De slachtoffers zijn meisjes die verkracht, gewurgd en vaak verminkt zijn. Volgens een onderzoek naar de 439 vermoorde vrouwen in Ciudad Juarez tussen 1993 en 2003, waren 130 meisjes slachtoffer van seksueel geweld. Daarnaast zijn er 5000 meisjes en vrouwen 'verdwenen'. De autoriteiten lijken weinig moeite te doen om deze moord- en verdwijningszaken op te lossen.

Op 19 september 1998 werd de Nederlandse Hester van Nierop, 28 jaar oud, op beestachtige wijze vermoord. Haar moeder, Arsène van Nierop, wacht nog steeds op gerechtigheid. En dit is nog maar één van de gruwelijke voorbeelden van vrouwenmoorden in Latijns Amerika.

Eind 2005 wijdde Radio Nederland Wereldomroep (RNW) programma's in drie talen aan het drama van Ciudad Juárez. Naast die programma's in het Nederlands, Engels en Spaans wilde de Wereldomroep meer doen om deze misstand aan de kaak te stellen, met inachtneming van zijn journalistieke uitgangspunten. Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en México noemt met name de link tussen dit verdrag en de verdediging van de democratie en de mensenrechten.

 

RNW gaf zichzelf een dubbele rol: betrouwbare informatie geven en de dialoog tussen Europa en Mexico over Ciudad Juárez op gang brengen. Daarom werd, naast de programma's,  gekozen voor het organiseren van twee seminars: één in Nieuwspoort in Den Haag en één in Mexico Stad bij de Vereniging voor Journalisten. Daarnaast wilde de Wereldomroep de familieleden van de slachtoffers een stem te geven. Doel van beide seminars was, journalisten, politici en belangenorganisaties zowel hier in Europa als in Latijns Amerika te doordringen van de ernst van de situatie en te wijzen op de mogelijkheden om actie te ondernemen.

Communicatiedoelen

Naast de journalistieke invalshoek formuleerde de Wereldomroep de volgende

primaire communicatiedoelstellingen:

Kennis: journalisten, politici en belangenorganisaties aan beide kanten van de oceaan op de hoogte brengen van de gebeurtenissen in Mexico als voorbeeld van wat er ook in de rest van Latijns Amerika plaatsvindt.

Houding: Stakeholders doordringen van de absurditeit van de gebeurtenissen en ervan overtuigen dat er iets aan gedaan kan en moet worden.

En de volgende secundaire doelstellingen:

Kennis: De Wereldomroep meer naamsbekendheid geven met name onder de beïnvloeders en besluiters in Nederland. De doelgroep op de hoogte brengen van het journalistieke bereik van de Wereldomroep, met name in Noord- en Zuid Amerika.

Houding: Bij de laatste doelgroep de Wereldomroep meer legitimeren door de relevantie aan te geven van de onderwerpen die de Wereldomroep behandelt en de mogelijkheden van deze omroep om invloed uit te oefenen op de loop van gebeurtenissen overal ter wereld.


 Strategie

Zowel in Nederland als in Mexico werd gekozen voor een seminar letterlijk heel dicht bij de doelgroepen. Daarnaast moest de samenstelling van deelnemers van het hoogste niveau zijn. Door vertegenwoordigers van de verschillende doelgroeponderdelen actief bij het seminar te betrekken kan een optimaal resultaat worden verwacht. Op beide locaties worden zij geconfronteerd met vertegenwoordigers van de slachtoffers en van de Mexicaanse overheid. Deze aanpak vergrootte tevens de kans op publiciteit, hetgeen zowel voor de realisering van primaire als secundaire communicatiedoelen gunstig zou uitwerken.

 

Aanpak

Financiering. Met een aantal potentiële financiers voerden de bureaus een oriënterend gesprek. Uiteindelijk werd gekozen voor samenwerking met Novib (tegenwoordig OxfamNovib). Novib maakte de organisatie van beide seminars mogelijk en de samenstelling van het dossier. RNW financierde zelf de programma's.

Vormgeving. Om alle uitingen rond het thema op elkaar te laten aansluiten en op de huisstijl van de Wereldomroep, werd een eenduidige vormgeving ontwikkeld. Al het schriftelijk en beeldmateriaal werd daarin uitgevoerd.

Dossier. Ter voorbereiding op de programma's werd het dossier samengesteld op basis van journalistieke inspanningen, deskresearch, verklaringen van relevante organisaties over dit onderwerp en een overzicht van perspublicaties. Het dossier werd, samen met de programma's, aangeboden aan een groot aantal partnerstations van de Wereldomroep en vormde de basis voor regionale follow-ups. Tijdens het seminar in Den Haag werd aangegeven dat het dossier regelmatig zal worden ververst, zodat niet alleen het onderwerp actueel blijft, maar ook de Wereldomroep positioneert als relevant platform voor discussie over grote onderwerpen.

Uitnodiging. Parallel aan de vervaardiging werden alle relevante vertegenwoordigers van de doelgroep gezocht en uitgenodigd. Dat gebeurde via een vooraankondiging, die werd gevolgd door een definitieve uitnodiging.

Draaiboek. Voor de organisatie van het seminar in Nieuwspoort werd een draaiboek opgesteld.

Aankleding seminar. Voor de aankleding van het seminar werd een standaardvormgeving voor powerpointpresentaties vervaardigd. Daarnaast werden grote en kleinere posters gedrukt.

Publiciteit.Ter verhoging van de attentiewaarde werd allereerst contact gezocht met een binnenlandse omroep die bereid was de uitzendingen rond het thema uit te zenden. De VPRO bleek daartoe bereid.

Daarnaast werd de pers breed uitgenodigd. Dat gebeurde met de uitnodiging, maar ook met een persbericht. Voorbeeld knipsel plaatsing

Evaluatie

Het project werd een groot succes. Het seminar werd uiteindelijk bezocht door een groot aantal schrijvende journalisten en verslaggevers van een aantal radio- en tv-stations. De actieve deelname van Nederlandse parlementariërs leverde daarnaast een aanzienlijke bijdrage aan realisering van zowel de primaire als de secundaire communicatiedoelstellingen. In zowel het nationale als het Europese parlement werden naar aanleiding van het seminar vragen gesteld aan de verantwoordelijke bewindslieden. Verslaggevers van de Wereldomroep stellen een verhoogde interesse en betrokkenheid bij het werk van de Wereldomroep onder Nederlandse en Europese parlementariërs vast.

En last but not least: de uitzendingen werden door tientallen miljoenen mensen in Amerika beluisterd.