Workshop

Introductie

Lezen over een onderwerp kan interessant zijn, luisteren naar een onderwerp werkt vaak net iets beter, maar een onderwerp 'ervaren' is verreweg het meest effectief bij het overbrengen van informatie. Workshops kunnen daarbij een rol spelen. Ze vormen een aantrekkelijke manier om mensen intensief bij een onderwerp te betrekken.

Kenmerken van een goede workshop

 • Activeert. Een goede workshop geeft de deelnemer een actieve rol. De workshopleider stuurt maar geeft de deelnemers de ruimte.
 • Motiveert. Een goede workshop gaat veel verder dan kennisoverdracht. Het is een ontdekkingsreis vol verrassende ervaringen.
 • Stimuleert. Een deelnemer raakt echt betrokken en wil verder met het onderwerp.

Checklist workshops

 1. Vaststellen te presenteren onderwerp/programma/workshopleiding: waar wilt u een workshop over houden? Zorg altijd voor een eenduidig onderwerp. Zorg voor een prikkelend programma, waarbij de deelnemers een actieve rol vervullen. Zorg voor een geschikte workshopleider.
 2. Vaststellen doel: doel van een workshop gaat altijd verder dan alleen kennisoverdracht. De invulling moet steeds gericht zijn op het sturen van houding en gedrag bij de beoogde doelgroep. Een goede formulering van de doelstelling maakt een goede evaluatie (zie hieronder) mogelijk.
 3. Vaststellen doelgroepen: workshops zijn een intensieve aangelegenheid. De doelgroep kan daardoor slechts zeer beperkt zijn en werkt alleen als er een stevige basisinteresse bij de doelgroep bestaat.
 4. Vaststellen datum/locatie/faciliteiten: waar is de doelgroep te vinden, wanneer en onder welke omstandigheden. Allemaal factoren waar , wanneer en hoe een workshop het best gehouden kan worden. Veronderstel nooit zoveel interesse, dat de doelgroep vanzelf naar u toe komt.
 5. Opstellen draaiboek: workshops duren over het algemeen aanzienlijk langer dan een paar minuten. Om de workshop aantrekkelijk te houden dient het programma tot in detail te worden uitgewerkt. Een strakke regie is onmisbaar en kan daarom het best in een gedetailleerd draaiboek worden vastgelegd.†
 6. Publiciteit/promotie/uitnodiging: de doelgroep moet uiteraard op de hoogte zijn van het feit dat u een workshop organiseert. Afhankelijk van de aard en samenstelling kan de doelgroep worden gezocht door directe uitnodiging of door uitnodiging via intermediairen (vakpers, algemene media).
 7. Evaluatie: Workshops vormen voor de organisator vaak een behoorlijke investering in tijd, aandacht en soms ook geld. Het is dus zeer nuttig om het effect van een workshop helder in kaart te brengen.
 8. Follow-up: biedt deelnemers aan een workshop de gelegenheid voor een follow-up. GecreŽerde motivatie en betrokkenheid levend houden kan heel effectief zijn in het realiseren van uw doelen. Daarnaast kunnen deelnemers gaan functioneren als ambassadeurs van uw boodschap.

Voorbeelden

Kookworkshop Oikos